Traineeship Ziekenhuis

DNFS | De Nederlandse Farmaceutische Support heeft in samenwerking met een toonaangevend Universitair Medisch Centrum het Traineeship Ziekenhuis (TZ) ontwikkeld. Het TZ zorgt ervoor dat ambitieuze starters bij u aan de slag gaan. U blijft flexibel en beschikt over goed gekwalificeerd personeel dat intensief begeleid, gecoacht en getraind worden door DNFS. De insteek is dat dat de trainee na het programma van 24 maanden kosteloos bij u in dienst treedt.

Denkt u ook dat het Traineeship Ziekenhuis van toegevoegde waarde is voor uw organisatie? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een farmaceutische young professionals voor een traineeship in de farmaceutische industrie? We komen graag bij u langs om u verder te informeren.

Neem contact op via 030 – 820 11 06 voor meer informatie of het inplannen van een kennismakingsgesprek.

Waarmee helpt DNFS?

Er is veel dynamiek in de ziekenhuisapotheek en farmaceutische mark. Er zijn diverse vraagstukken en verbetertrajecten welke met behulp van het TZ effectief aangepakt kunnen worden. Hierbij valt te denken aan:

  • Verbeteren van patiëntveiligheid door het optimaliseren van de informatiestromen en de samenwerking tussen de eerstelijns hulpverleners, specialisten, poliklinische-, openbare- en ziekenhuisapotheek
  • Uitwerken en implementeren van de richtlijn medicatieoverdracht van de IGZ
  • Vertalen van recente onderzoeken uit de wetenschap naar concrete richtlijnen voor de voorschrijvers
  • Herinrichten van de processen waardoor de ziekenhuisapotheker een gezicht krijgt bij de patiënt en andere zorgverleners
  • Ondersteunen bij onderhandelingsstrategie farmaceutische industrie

Inhoud van het Traineeship Ziekenhuis

We gaan graag met u in gesprek om te bespreken welke thema’s momenteel actueel zijn bij u en waar het TZ een uitkomst kan bieden. De trainees bij DNFS zijn altijd ambitieuze ‘High Potentials’. We bespreken graag met u aan welke aanvullende eisen de trainee moet voldoen om aan de slag te gaan met uw vraagstuk:

  • De duur van het TZ is standaard 24 maanden; trainees zijn in dienst bij DNFS, waarbij na afloop van het TZ indiensttreding bij opdrachtgever kosteloos plaatsvindt
  • Flexibiliteit in invulling qua training / opleiding / begeleiding
  • Selectie van de geschikte kandidaten vindt plaats in nauwe samenwerking met de opdrachtgever waarbij DNFS de eerste selectie voor haar rekening neemt
  • Vakinhoudelijke cursussen/trainingen welke in lijn ligt met het vraagstuk worden bepaald in overeenstemming met de opdrachtgever met
  • Coaching gericht op het verder ontwikkelen softskills die nodig zijn voor uitoefenen taak apotheker van het ziekenhuis

Contact

Wilt u meer informatie over ons Traineeship Ziekenhuis? Of benieuwd naar ons Traineeship Farmaceutische Industrie? Neem dan contact op via 030 – 820 11 06 of per email via aron@dnfs.nl.
Aron Blankestijn - Accountmanager DNFS