Farmaceutische young professionals

Er zijn veel startende apothekers geïnteresseerd om in de farmaceutische industrie te werken. Ook de vraag naar ambitieuze talenten met een farmaceutische achtergrond is aanwezig. DNFS biedt met het Traineeship Farmaceutische Industrie een faciliterende rol in deze groeiende vraag naar farmaceutische young professionals.

Belangrijke uitgangspunten Traineeship Farmaceutische Industrie:

  • DNFS verzorgt de werving en selectie van de trainee.
  • De trainee treedt voor de duur van het traject in dienst bij DNFS en wordt gedetacheerd bij de opdrachtgever.
  • Intentie is dat de farmaceutische young professional na het succesvol doorlopen van het traineeship in dienst treedt bij de opdrachtgever.
  • De opdrachtgever verzorgt de begeleiding ”on the job”.
  • DNFS zorgt voor persoonlijke coaching, trainingen m.b.t. softskills en persoonlijk leiderschap.
  • In samenspraak met de opdrachtgever en trainee worden inhoudelijke cursussen aangeboden.
  • Tijdens de verschillende intervisie-avonden bij DNFS worden ervaringen van de verschillende trainees uitgewisseld.

Farmaceutische young professionals werven

Door de samenwerkingen met studieverenigingen gericht op Farmacie, werft DNFS dé beste farmaceutische young professionals voor het traineeship binnen uw organisatie.

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Wilt u meer weten over het werven van farmaceutische talenten. Of bespreken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie? Bekijk de brochure van ons Traineeship Farmaceutische Industrie. Neem dan contact op via 030 – 820 11 06 of per e-mail via aron@dnfs.nl.

Aron-Blankestijn-Accountmanager-DNFS